RAPORT EBI 2017-01-27

Zarząd Spółki Site S.A. z siedzibą w Olsztynie podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2017 roku. Raporty będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

Raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku – 14 lutego 2017 roku
Raport kwartalny za I kwartał 2017 roku – 15 maja 2017 roku
Raport roczny za 2016 rok – 31 maja 2017 roku
Raport kwartalny za II kwartał 2017 roku – 11 sierpnia 2017 roku
Raport kwartalny za III kwartał 2017 roku -14 listopada 2017 roku

Podstawa Prawna: §6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.