RAPORT EBI 2017-05-18

Zarząd spółki SITE S.A. z siedzibą w Olsztynie („Spółka”) informuje, że zmianie ulegnie termin publikacji raportu rocznego Spółki za 2016 rok. Zgodnie z Harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2017 roku, opublikowanym raportem bieżącym nr 4/2017 z dnia 27 stycznia 2017 roku, deklarowanym dniem publikacji raportu rocznego był dzień 31 maja 2017 roku.
Nowy termin publikacji raportu rocznego za 2016 rok został wyznaczony na dzień 22 maja 2017 roku.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.