RAPORT EBI 2017-07-07

Zarząd Site S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 7 lipca 2017 roku.

Treść uchwał, podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 7 lipca 2017 roku, po przerwie w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłoszonej 30 czerwca 2017 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

0000095606_201707070000106227