RAPORT EBI 2017-07-13

Zarząd Site S.A. (‚Emitent’), w uzupełnieniu komunikatu bieżącego EBI nr 17/2017 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Site S.A., niniejszym podaje do publicznej wiadomości życiorysy Członków Rady Nadzorczej wraz z dodatkowymi informacjami, o których mowa w § 10 pkt 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

0000095659_201707130000106282

0000095658_201707130000106282