RAPORT EBI 2017-08-16

Zarząd Site S.A. z siedzibą w Olsztynie („Spółka”), informuje, iż w dniu 16 sierpnia 2017 roku na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki została podjęta uchwała nr 2 w sprawie odwołania z dniem 21 sierpnia 2017 roku Pana Dawida Skrzypczaka z funkcji Prezesa Zarządu.
Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 2 z dnia 16 sierpnia 2017 roku powołała z dniem 21 sierpnia 2017 roku do składu Zarządu Spółki Pana Dariusza Skrzypkowskiego powierzając mu stanowisko Prezesa Zarządu Spółki, Pana Aleksandra Sierżegę na stanowisko Członka Zarządu oraz Pana Radomira Woźniaka na stanowisko Członka Zarządu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że życiorysy nowo powołanych członków Zarządu zostaną opublikowane osobnym komunikatem,

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.