RAPORT EBI 2017-08-29

Zarząd SITE S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 25 września 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10, w Warszawie (00-131), w Kancelarii Notarialnej Paweł Cupriak, Marcin Łaski i Partnerzy Notariusze Spółka Partnerska, przy ul. Grzybowska 2/bud. A, lok, 26B, o godzinie 10:00.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

0000096658_201708290000107272

0000096657_201708290000107272