RAPORT EBI 2017-09-27

Spółka: SITE Spółka Akcyjna
Numer: 27/2017
Data: 27-09-2017
Typy rynków: NewConnect – Rynek Akcji GPW
Tytuł: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po przewie, w dniu 27.09.2017 r.
Treść:
Zarząd SITE S.A. podaje do publicznej wiadomości treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, po przerwie, w dniu 27.09.2017 r. Treści podjętych uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

rep. A 12665 (17) NWZ Site S.A. – po przerwie 27.09.2017.docx