Raport EBI 2018-01-31

Zarząd Fat Dog Games S.A. (dalej: „Spółka”), przekazuje informację dotyczącą terminów publikacji raportów okresowych w 2018 r.
Raporty okresowe Spółki będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:
– Raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2017 roku – w dniu 14 lutego 2018 roku,
– Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2018 roku – w dniu 15 maja 2018 roku,
– Raport okresowy roczny za 2017 rok – w dniu 30 maja 2018 roku,
– Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2018 roku – w dniu 14 sierpnia 2018 roku,
– Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2018 roku – w dniu 14 listopada 2018 roku.

Postawa prawna:
§ 6 ust. 14. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”