RAPORT EBI 26-09-2017 

Spółka: SITE Spółka Akcyjna
Numer: 26/2017
Data: 26-09-2017

Tytuł: Korekta raportu
Treść:
Zarząd SITE S.A. z siedzibą w Olsztynie niniejszym informuje o pomyłce pisarskiej w uprzednio opublikowanym raporcie ESPI 39/2017, polegającym na nieprawidłowym wskazaniu w treści wspomnianego raportu kwoty określającej wartość wyceny wkładu niepieniężnego na łączną kwotę 5.868.000 zł. Prawidłowa wartość wyceny wkładu niepieniężnego (zgodnie z załączonymi do raportu skanami aktów notarialnych) wynosi 11.736.000,00 zł.
Jednocześnie Zarząd SITE S.A. załącza wycenę wartości godziwej 100% kapitałów własnych spółki Dopamine Sp. z o.o.

Wycena wartości godziwej 100% kapitałów własnych spółki Dopamine Sp. z o.o. na 31.05.2017