RAPORT EPSI 2017-09-12

Raport bieżący nr 30 / 2017
Data sporządzenia: 2017-09-12
Skrócona nazwa emitenta
SITE S.A.

Temat:
Nowa strategia działalności SITE S.A.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd SITE S.A. podaje do publicznej wiadomości nową strategię spółki na lata 2017-2020.

Nowa_strategia_spolki_201709121219302772