RAPORT ESPI 2015-06-15

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Site S.A. przekazuje poniżej wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 11.06.2015 roku, posiadały co najmniej 5% w głosach:

1.IQ Venture Capital S.A R.L. z siedzibą w Luksemburgu posiadający 9.733.843 głosów, co stanowiło 100 % ogólnej liczby głosów na ZWZ i 39,71 % głosów ogółem w Spółce.