RAPORT ESPI 2017-01-31

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NZA Site S.A.
Podstawa prawna
Treść raportu:
W dniu 30 stycznia 2017 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Site S.A.
W związku z powyższym Zarząd Site S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.

Nazwa akcjonariusza: IQ Partners S.A. (za pośrednictwem IQ VENTURE CAPITAL S.A.R.L).

Liczba głosów przysługujących na NWZ – 9.733.843
Udział w głosach na NWZ (proc.) – 100
Udział w ogólnej liczbie głosów – (w proc.) – 39,71

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe