RAPORT ESPI 2017-05-23

Zarząd Spółki Site S.A. z siedzibą w Olsztynie (dalej „Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2017r. o godz. 11.00 w Olsztynie przy ulicy Towarowej 9. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i pkt 3 w zw. z § 6 ust.3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

0000091946_201705230000104386 0000091945_201705230000104386 0000091944_201705230000104386