RAPORT ESPI 2017-05-23

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2017 r. wraz
z projektami uchwał

Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki Site S.A. z siedzibą w Olsztynie (dalej „Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2017r. o godz. 11.00 w Olsztynie przy ulicy Towarowej 9. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

projekty_uchwal_na_ZWZ_Site_S.A._na_dzien_30.06.2017r_201705230260805544

Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_Site_S_A__na_dzien_30.06.2017r_201705230260805544

ykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika_na_ZWZ_Site_S.A._w_dniu_30.06.2017r_201705230260805544