RAPORT ESPI 2017-06-30

Wykaz akcjonariuszy obecnych na WZA Site S.A. posiadających powyżej 5% liczby głosów

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Site S.A. z siedzibą w Olsztynie, przekazuje wykaz akcjonariuszy obecnych w dniu 30 czerwca 2017 r. na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Site S.A. – posiadających co najmniej 5% liczby głosów:

Nazwa akcjonariusza: IQ VENTURE CAPITAL S.A.R.L.
Liczba głosów przysługujących na WZA – 9.733.843
Udział w głosach na WZA (proc.) – 100
Udział w ogólnej liczbie głosów – (w proc.) – 39,71

Uchwaly_podjete_przez_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie_Site_SA_dnia_30.06.2017r_201706301280519298