RAPORT ESPI 2017-06-30

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2017 r. oraz ogłoszenie przerwy w obradach
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Site S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2017 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę w przedmiocie ogłoszenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 7 lipca 2017 roku do godziny 12:00. Po przerwie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostanie wznowione w lokalu Spółki przy ulicy Towarowej 9F.

Treść uchwał, podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2017 roku, do momentu ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Uchwaly_podjete_przez_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie_Site_SA_dnia_30.06.2017r_201706301280519298