Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2017 r. oraz ogłoszenie przerwy w obradach

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2017 r. oraz ogłoszenie przerwy w obradach

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Site S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 7 lipca 2017 roku.

Treść uchwał, podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 7 lipca 2017 roku, po przerwie w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłoszonej 30 czerwca 2017 roku.

Uchwaly_podjete_przez_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie_Site_SA_po_przerwie_201707070303563199