Wykaz akcjonariuszy obecnych na WZA Site S.A. posiadających powyżej 5% liczby głosów

Wykaz akcjonariuszy obecnych na WZA Site S.A. posiadających powyżej 5% liczby głosów
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Site S.A. z siedzibą w Olsztynie, przekazuje wykaz akcjonariuszy obecnych w dniu 7 lipca 2017 r., po przerwie ogłoszonej 30 czerwca 2017r., na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Site S.A. – posiadających co najmniej 5% liczby głosów:

Nazwa akcjonariusza: IQ VENTURE CAPITAL S.A.R.L.
Liczba głosów przysługujących na WZA – 9.733.843
Udział w głosach na WZA (proc.) – 76,51
Udział w ogólnej liczbie głosów – (w proc.) – 39,71

Nazwa akcjonariusza: Erne Ventures Spółka Akcyjna
Liczba głosów przysługujących na WZA – 2.450.000
Udział w głosach na WZA (proc.) – 19,26
Udział w ogólnej liczbie głosów – (w proc.) – 10,00