Raport ESPI 2017-08-14

Informacja o zawarciu istotnej umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Site S.A. z siedzibą w Olsztynie (dalej „Emitent”) informuje, że w dniu 14 sierpnia 2017 roku zawarł z „Seo Power” Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie (dalej „Spółka”) umowę sprzedaży aktywów, w ramach której zbył serwisy internetowe: audiostereo.pl, sklep.audiostereo.pl, legalne.pl, zagraj.com.pl, spox.pl, legenhit.com, 3wycieczki.pl, automatico.pl, mailers.pl, websonda.pl wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich do utworów, które stanowią ich część oraz praw do domen internetowych, pod którymi serwisy funkcjonują, za łączna kwotę sprzedaży 50.000,00 zł.

Jednocześnie Emitent informuje, iż w dniu 14 sierpnia 2017 roku objął 1.209 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Seo Power sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, dające Site S.A. 5% udziału w kapitale zakładowych oraz 5% głosów na zgromadzeniu wspólników tejże Spółki.