Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SITE.SA

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Site S.A.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd SITE S.A. (“Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 25 września 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10, w Warszawie (00-131), w Kancelarii Notarialnej Paweł Cupriak, Marcin Łaski i Partnerzy Notariusze Spółka Partnerska, przy ul. Grzybowska 2/bud. A, lok, 26B, o godzinie 10:00.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego
Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie
obrotu na rynku NewConnect”.

Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_Site_S_A__na_dzien_30.06.2017r.docx_201708291674421376 Projekty_uchwal_NWZ_25.09.2017_201708291674421376