Raport ESPI 2017-09-12

Nowa strategia działalności SITE S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd SITE S.A. podaje do publicznej wiadomości nową strategię spółki na lata 2017-2020.
Nowa_strategia_spolki_201709121219302772