RAPORT ESPI 2017-09-25

Raport bieżący nr 38 / 2017
Data sporządzenia: 2017-09-25
Skrócona nazwa emitenta
SITE S.A.

Temat:
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25.09.2017 r. oraz ogłoszenie przerwy w obradach

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Site S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 25.09.2017 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę w przedmiocie ogłoszenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 27.09.2017 roku do godziny 11:00. Po przerwie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostanie wznowione w lokalu Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 2 lok. 26B, czyli pod tym samym adresem, co przed przerwą..

Treść uchwał, podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25.09.2017 roku, do momentu ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

NWZ Site S.A. z przerwą 25.09.2017