RAPORT ESPI 2017-09-25

Raport bieżący nr 37 / 2017
Data sporządzenia: 2017-09-25
Skrócona nazwa emitenta
SITE S.A.

Temat:
Wykaz akcjonariuszy obecnych na WZA Site S.A. posiadających powyżej 5% liczby głosów

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd SITE S.A. z siedzibą w Olsztynie przekazuje wykaz akcjonariuszy obenych na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dn. 25.09.2017 r., posiadających co najmniej 5% liczby głosów:
Nazwa akcjonariusza: IQ VENTURE CAPITAL S.A.R.L.
Liczba głosów przysługujących na WZA – 9.733.843
Udział w głosach na WZA (proc.) – 100
Udział w ogólnej liczbie głosów – (w proc.) – 39,71