RAPORT ESPI 2017-09-26

Raport bieżący nr 40 / 2017
Data sporządzenia: 2017-09-26
Skrócona nazwa emitenta
SITE S.A.

Temat:
Korekta raportu

Treść raportu:
Zarząd SITE S.A. z siedzibą w Olsztynie niniejszym informuje o pomyłce pisarskiej w uprzednio opublikowanym raporcie ESPI 39/2017, polegającym na nieprawidłowym wskazaniu w treści wspomnianego raportu kwoty określającej wartość wyceny wkładu niepieniężnego na łączną kwotę 5.868.000 zł. Prawidłowa wartość wyceny wkładu niepieniężnego (zgodnie z załączonymi do raportu skanami aktów notarialnych) wynosi 11.736.000,00 zł.
Jednocześnie Zarząd SITE S.A. załącza wycenę wartości godziwej 100% kapitałów własnych spółki Dopamine Sp. z o.o.