RAPORT ESPI 2017-09-27

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 42 / 2017

Data sporządzenia: 2017-09-27

Skrócona nazwa emitenta
SITE S.A.

Temat:
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po przewie, w dniu 27.09.2017 r.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd SITE S.A. podaje do publicznej wiadomości treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, po przerwie, w dniu 27.09.2017 r. Treści podjętych uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

rep. A 12665 (17) NWZ Site S.A. – po przerwie 27.09.2017.docx