Raport ESPI 2017-12-04

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr55/2017
Data sporządzenia: 2017-12-04
Skrócona nazwa emitenta
SITE S.A.
Temat
Zawarcie generalnej umowy współpracy z Warsaw Games sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd SITE S.A. (dalej: “Fat Dog Games”), informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł generalną umowę o współpracy z WarSaw Games sp. z o.o. (dalej: “WarSaw Games”), w zakresie określenia zasad współpracy przy produkcji wybranych projektów growych. W ramach umowy o współpracy Fat Dog Games oraz WarSaw Games zobowiązały się do zawarcia 6 nowych umów wydawniczo-finansujących na gry WarSaw Games.  Umowa przewiduje możliwość rozszerzenia zakresu wydawanych gier przez Fat Dog Games do 18 w perspektywie czterech lat.  Informacje o konkretnych tytułach realizowanych w ramach umowy o współpracy będą podawane w oddzielnych komunikatach po ich zawarciu.  WarSaw Games to rozwijające się studio gier które tworzy obecnie Dream Alone w ramach umowy wydawniczo-finansujących z Fat Dog Games.