Raport ESPI 2017-12-04

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr54/2017
Data sporządzenia: 2017-12-04
Skrócona nazwa emitenta
SITE S.A.
Temat
Ogłoszenie zakontraktowania nowej gry.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd SITE S.A.(„Fat Dog Games”) podaje do publicznej wiadomości informację o zakontraktowaniu na zasadach umowy wydawniczo-finansującej nowej gry Ignis studia Deusald. Gra zostanie wydana w czwartym kwartale 2018 roku.  Ignis to gra o pojedynkach magów. Gracz będzie mógł wcielić się w jedną z ośmiu postaci, która za pomocą 100 czarów może toczyć pojedynki w trybie multiplayer (online oraz splitscreen) lub w trybie pojedynczego gracza z trybem fabuły.  Gra Ignis była prezentowana w tym roku przez twórców na targach takich jak Pyrkon oraz Poznań Game Arena.