Raport ESPI 2017-12-29

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr59/2017
Data sporządzenia: 2017-12-29
Skrócona nazwa emitenta
SITE S.A.
Temat
Rozwiązanie generalnej umowy współpracy z Telehorse S.A
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd SITE S.A. z siedzibą w Olsztynie informuje, iż w dniu dzisiejszym za zgodną wolą stron została rozwiązana generalna umowa o współpracy z Telehorse S.A. z dnia 1 grudnia 2017 roku w zakresie określenia zasad współpracy przy produkcji wybranych projektów growych.