Raport ESPI 2017-12-29

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr58/2017
Data sporządzenia: 2017-12-29
Skrócona nazwa emitenta
SITE S.A.
Temat
Zmiana plany wydawniczego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:

W związku z podjętą decyzją  o zmianie planu wydawniczego, Zarząd SITE S.A. (dalej: “Fat Dog Games”) komunikuje nowy plan wydawniczy:

 

Plan wydawniczy gier w wersji PC:

1 kwartał 2018:

 

 1. The Chronicles of Nyanya

 2. Nonogram Prophecy

 3. Mootantz

 4. Professional Offroad Transport Simulator

 5. Longboard Downhill Simulator

 6. Cow Catcher Simulator

 7. Motorbike Garage Mechanic Simulator

 8. PC Brawl Rig & Skill

 9. Mountain Climbing Simulator

 10. Professor Madhouse

2 kwartał 2018

 

 1. Exorder

 2. Apparition

 3. Body of Evidence

 4. Dream Alone

 5. Sand is the Soul

 6. Body of Evidence

3 kwartał 2018

 1. HAXOR

 2. Futurust

 3. Noble’s Tale

 4. Warlocks 2: God Slayers

4 kwartał 2018

 1. Ignis

 2. Ticket to Europe

 3. Synther (zmiana nazwy z Agent: First Person Hardcore Detective Simulator)

Po przeprowadzeniu zamkniętych testów War Builder League, w związku z niewystarczającą, w ocenie Fat Dog Games,  jakością gry, została ona tymczasowo zawieszona w planie wydawniczym.
Fat Dog Games prowadzi rozmowy z twórcami w celu rozwiązania tej sytuacji.
Rawr-Off został opublikowany na platformie Android w dniu dzisiejszym.
Powertris oraz Professor Madhouse zostały przesunięte na styczeń 2018.

Fat Dog Games w oddzielnych komunikatach w 1 kwartale 2018 roku poda plan wydawniczy na konsole oraz platformy mobilne.