Raport ESPI 2018-02-27

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2018
Data sporządzenia: 2018-02-27
Skrócona nazwa emitenta
FAT DOG GAMES S.A.
Temat
Zawarcie umowy dystrybucyjnej z Microsoft na grę “Exorder”
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Fat Dog Games S.A. informuje o zwarciu umowy dystrybucyjnej z Microsoft na grę “Exorder”.

Zawarta umowa to umowa typu TLA (Title Licensing Agreement) co oznacza, że gra “Exorder” przeszła akcept koncepcyjny Microsoft i jeśli otrzyma certyfikację to ukaże się na platformę Xbox One.

Xbox One jest kolejną platformą na produkcję gry “Exorder”. Planowana premiery gry w wersji PC została ustalona na dzień 19.03.2018 r. (o czym Emitent informował w raporcie ESPI nr 9/2018 z dnia 23.02.2018 r.). Jednocześnie prowadzone są również prace nad wersją Switch.