Raport ESPI 2018-03-09

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2018
Data sporządzenia: 2018-03-09
Skrócona nazwa emitenta
FAT DOG GAMES S.A.
Temat
Zakontraktowanie nowej gry Exterm z Warsaw Games
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Fat Dog Games S.A. (Emitent) informuje, iż w ramach umowy generalnej z Warsaw Games (o której Emitent informował w raporcie ESPI nr 55/2017 z dnia 4 grudnia 2017 r.) do planu wydawniczego została dodana nowa gra Exterm. Premiera gry zaplanowana jest na IV kwartał 2018 r..

Exterm to gra typu top-down shooter osadzona w nieokreślonej przyszłości w której ludzkość wynalazła napęd podprzestrzenny pozwalający na szybkie podróże międzyplanetarne. Gra składa się z zestawu poziomów połączonych wątkiem fabularnym. Poszczególne zadania polegają na eksterminacji obcych istot i pasożytów.