Raport ESPI 2018-03-21

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2018
Data sporządzenia: 2018-03-21
Skrócona nazwa emitenta
FAT DOG GAMES S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy FAT DOG GAMES S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd FAT DOG GAMES S.A. (Emitent) przekazuje w załączeniu informacje otrzymane od akcjonariusza o zmniejszeniu przez niego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Załączniki

Zawiadomienie_DS[1538]