Raport ESPI 2018-03-22

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2018
Data sporządzenia: 2018-03-22
Skrócona nazwa emitenta
FAT DOG GAMES S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy FAT DOG GAMES S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd FAT DOG GAMES S.A. _Emitent_ przekazuje w załączeniu informacje otrzymane od akcjonariusza o zmniejszeniu przez niego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Załączniki
Plik

Skanuj_2018_03_22_13_06_49_709[1543]_IQ