Raport ESPI 2018-03-22

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2018
Data sporządzenia: 2018-03-22
Skrócona nazwa emitenta
FAT DOG GAMES S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy FAT DOG GAMES S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd FAT DOG GAMES S.A. (Emitent) przekazuje w załączeniu informacje otrzymane od akcjonariusza o zmniejszeniu przez niego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Załączniki

ERNE_VENTURES_FAT_DOG_GAMES_ARTYKUL_69_USTAWY_O_OFERCIE_20-03-2018[1521]