Raport ESPI 2018-03-28

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2018
Data sporządzenia: 2018-03-28
Skrócona nazwa emitenta
FAT DOG GAMES S.A.
Temat
Aktualizacja planu wydawniczego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Fat Dog Games S.A. _Emitent_ informuje o aktualizacji planu wydawniczego opublikowanego raportem ESPI nr 9/2018 z dnia 23 lutego 2018 r. Przedmiotowa zmiana harmonogramu publikacji dotyczy następujących gier:

Cow Catcher Simulator – pierwotny harmonogram zakładał publikację gry w dniu 28.03.2018 r. i obecnie jej premiera została przesunięta na 06.04.2018 r.

Dream Alone – pierwotny harmonogram zakładał publikację gry w kwietniu 2018 r. i obecnie jej premiera została przesunięta i ustalona na dzień 25.05.2018 r.

Sand is the Soul – pierwotny harmonogram zakładał publikację gry w kwietniu 2018 r.
i obecnie jej premiera została przesunięta i ustalona na dzień 11.05.2018 r.

Zmiany podyktowane są decyzją o dopracowaniu produkcji pod kątem jakości przed ich premierami.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż opublikowany raportem ESPI nr 9/2018 z dnia 23 lutego 2018 r. harmonogram wydawniczy, w zakresie terminów publikacji pozostałych gier _poza grą Professor Madhouse w wersji na iOS, której publikacja nastąpiła w dniu 21 marca 2018 r._ pozostaje bez zmian.