Raport ESPI 2018-04-06

Zawarcie aneksu do umowy dystrybucyjnej z Worker Bee
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Fat Dog Games S.A. _Emitent_ informuje o zawarciu aneksu do umowy dystrybucyjnej z Worker Bee, o której Emitent informował w raporcie ESPI nr 48/2017 z dnia 03.11.2018 r.

Dotychczasowa umowa z Worker Bee obejmowała dystrybucję gry Dream Alone w wersji PC na rynku japońskim. Aneks do umowy wprowadza wersję tej gry na platformę Switch oraz dodatkowo rozszerza zakres współpracy o gry Cow Catcher oraz Futurust _obie na platformę PC_.

Worker Bee przygotuje w/w produkty do dystrybucji oraz wykona działania promocyjne na rynku japońskim.

Zarząd Emitenta przewiduje rozszerzenie dystrybucji swoich gier na rynek japoński o kolejne produkty ze swojego portfela.