Raport ESPI 2018-04-18

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy FAT DOG GAMES S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd FAT DOG GAMES S.A. _Emitent_ przekazuje w załączeniu informacje otrzymane od akcjonariusza o zmniejszeniu przez niego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Skanuj_2018_03_22_13_06_49_709[1543]_IQ