RAPORT ESPI 27-10-2017

Raport bieżący nr 46 / 2017
Data sporządzenia: 2017-10-27
Skrócona nazwa emitenta
SITE S.A.
Temat
Dodanie wersji Virtual Reality do gry Inner Voices.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
W związku z informacją prasową do mediów branżowych, zarząd SITE S.A.(„Fat Dog Games”) podaje do publicznej informację o udostępnieniu w dniu 26.10.2017 Inner Voices w wersji Virtual Reality na platformie Steam. Gra została udostępniona w ramach Halloween Sale z 50% rabatem.

Fat Dog Games pracuje także nad dystrybucją wersji VR na platformy Oculus Store, Wear VR, oraz w ramach współpracy z platformami dystrybucyjnymi z regionów Azja-Pacyfik.