Raport okresowy Site S.A. za III kwartał 2015 roku

Zarząd Spółki Site S.A. w załączeniu przekazuje raport okresowy za III kwartał 2015 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

0000075183_20151113_112111_0000086971 (1)