Raport okresowy Site S.A. za IV kwartał 2014 roku

Zarząd Site S.A. z siedzibą w Olsztynie przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport okresowy za IV kwartał 2014 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

0000064515_20150213_142532_0000075951