Raport okresowy Site S.A. za IV kwartał 2015 roku

Zarząd Spółki Site S.A. w załączeniu przekazuje raport okresowy za IV kwartał 2015 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.0000077388_20160215_152803_0000090864