Raport okresowy Site S.A. za I kwartał 2017 roku

Zarząd Spółki Site S.A. w załączeniu przekazuje raport okresowy za I kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

0000091281_201705150000103954