Raport roczny SITE S.A. za 2014 rok

Zarząd Spółki SITE S.A. z siedzibą w Olsztynie przekazuje w załączeniu raport roczny za rok obrotowy 2014.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

0000065935_20150402_135629_0000077776 0000065934_20150402_135629_0000077776 0000065933_20150402_135629_0000077776 0000065932_20150402_135629_0000077776