Struktura akcjonariatu

Nazwa akcjonariusza Liczba głosów Liczba akcji % akcji % głosów
Erne Ventures 32650000 32650000 36,48% 36,48%
Dariusz Skrzypkowski 16250000 16250000 18,15% 18,15%
Aleksander Sierżęga 16250000 16250000 18,15% 18,15%
IQ Partners 9733843 9733843 10,87% 10,87%
Free float 14625721 14625721 16,34% 16,34%
Suma 89509564 89509564 100,00% 100,00%