Struktura akcjonariatu

Nazwa akcjonariusza Liczba głosów Liczba akcji % akcji % głosów
Erne Ventures 34120000 34120000 28,55% 28,55%
Dariusz Skrzypkowski 16250000 16250000 13,60% 13,60%
Aleksander Sierżęga 16250000 16250000 13,60% 13,60%
Free float 52889564 52889564 44,26% 44,26%
Suma 119509564 119509564 100,00% 100,00%